yes, therapy helps!
14 tärkeintä sosiaalista taitoa menestyä elämässä

14 tärkeintä sosiaalista taitoa menestyä elämässä

Huhtikuu 23, 2021

Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, meidän on hankittava joukko sosiaalisia taitoja, joiden avulla voimme elää sopusoinnussa ympäröivien kanssa , koska tarvitsemme muita selviytymään ja nauttimaan emotionaalisesti terveellisestä elämästä.

Sellaisilla sosiaalisilla taidoilla, joilla ei ole tiettyjä sosiaalisia taitoja, määräytyy, miten käyttäytymme, kun olemme muiden ihmisten kanssa, ja toisinaan me voimme toimia muissa tapauksissa, mikä voi johtaa konfliktiin, joka olisi voitu välttää.

14 perusosaamista

Sosiaaliset taidot ovat joukko käyttäytymiä, joita me emittoimme, kun toimimme vuorovaikutuksessa muiden henkilöiden kanssa ja jotka auttavat meitä kertomaan toisille tehokkaasti ja molempia osapuolia tyydyttävästi. Onneksi ne voidaan hankkia ja kehittää käytännössä. Kuitenkin voi olla vaikea hallita joitakin niistä, koska sinun täytyy olla kärsivällinen ja ottaa aikaa kehittää niitä oikein


Tämän päivän artikkelissa olemme valmiit luettelo 14 tärkeimmistä sosiaalisista taidoista, jotka ovat onnistuneita suhteissasi ja elämässäsi . Aloitetaan!

1. Aktiivinen kuuntelu

Kuuntelun ja kuulon välillä on suuri ero . Kuuntelemisen tunteminen on erittäin tärkeää kommunikoida muiden ihmisten kanssa, ja vaikka emme aina ymmärrä sitä, joskus käytämme enemmän aikaa kuin ajattelemme ja mitä sanomme sen sijaan, että kuuntelisimme aktiivisesti toista.

Kuunteleminen aktiivisesti ei ainoastaan ​​kiinnitä huomiota sanoihin, jotka tulevat toisen puhujan suusta, mutta myös on oltava täysin tietoinen tunteista ja muuhun kieliin, jota toinen yrittää kommunikoida.


Aktiivinen kuuntelu on todella tärkeää, kun kommunikoidaan tehokkaasti muiden ihmisten kanssa.

Siksi on mielenkiintoista tutustua artikkeliimme: "Aktiivinen kuuntelu: avain kommunikoida muiden kanssa"

2. Varovaisuus

Varmuus on erittäin tärkeä sosiaalinen taito monesta syystä. Vakava henkilö ilmaisee mielipiteensä asianmukaisesti ja puolustaa näkemystään , kunnioittaen aina toisten mielipiteitä. Siten varmuus on avain kommunikoida tehokkaasti muiden ihmisten kanssa, mutta myös oman tunneperäisen hyvinvoinnin kanssa.

Mutta mikä erottaa väkivaltaiset ihmiset niiltä, ​​jotka eivät ole? Löydät tämän vastauksen viestiimme: "Assertive people: 10 ominaisuutta, jotka heillä ovat yhteisiä"

3. Emotionaalinen validointi

Emotionaalinen validointi on toisen henkilön tunne- kokemuksen ymmärtäminen ja ilmaisu , ja parantaa ihmissuhteita, koska toinen keskustelukumppani tuntee ymmärrettynä ja tunnustettuna. Kun joku tuntee, että heitä ymmärretään emotionaalisesti, heidän luottamuksensa toiseen henkilöön lisääntyy ja he pystyvät avaamaan, toisin sanoen sanelemaan, mitä he ajattelevat ja tuntevat. On välttämätöntä luoda hyvä suhde muihin yksilöihin


Suositeltu artikkeli: "Emotional validation: 6 perusvihjeitä sen parantamiseksi"

4. Empatia

Empatia on kyky laittaa itsesi toiseen paikkaan ja tietää, mitä mieltä olet tai mitä ajattelet . Siksi on välttämätöntä olla ihmissuhde muiden ihmisten kanssa ja tietää miten toimia muiden kanssa. Empatia on myös avain sopeutumaan sosiaalisiin tilanteisiin.

Ehkä olet kiinnostunut: "Oppiminen hallita empatiaa ja sopeutumista: kaksi ihmeellistä ihmisen olemusta"

5. Neuvottelukapasiteetti

Kun me jakamme päivittäin ihmisten kanssa on hyvä neuvottelukapasiteetti . Olipa kollegoidenne tai kumppaninne tuntemalla, miten neuvotella on välttämätön kilpailu, koska voit välttää monia ristiriitoja. Lisäksi konfliktista voi syntyä mistä tahansa suhteesta, ja oppiminen hallita ja neuvotella on terveellinen ja välttämätön tapa tehdä suhteet työssä.

6. kunnioittaminen

Ihmiset ovat halukkaampia liittymään meihin, jos osoitamme kunnioitusta uskoihin, arvoihin ja ideoihin. Sen lisäksi, että kunnioitatte ajattelutapaa, kunnioitus voidaan ilmaista visuaalisella kontaktilla, joka osoittaa vilpittömyyttä , jotta ihmiset otetaan huomioon. Suhtautuminen kunnioitukseen on yksi asenteista, joita eniten vihaan, ja että joissakin tapauksissa on vaikea jättää jälkeensä.

7. uskottavuus

Näytteleminen itsesi uskottavaksi henkilöksi on välttämätöntä luottamuksen saamiseksi muiden kanssa ja lisäksi saada yleisö. Kuten kunnioituksen suhteen, uskottavuus tekee ihmisistä itsestään näkyvän ja ovat vastaanottavampia. Sinun on aina oltava johdonmukainen sen kanssa, mitä sanotaan ja tehdään.

8. Myötätunto

Kukaan ei ole täydellinen, ja siksi me kaikki voimme tehdä virheitä . Joskus olemme erittäin kovaa toisille, vaikka he eivät ole tehneet jotain vilpillisessä mielessä.Ylistys on avainasemassa muiden ihmisten kanssa, ja hyväksyminen ja anteeksianto auttavat parantamaan hyvinvointia.

Se voi kiinnostaa sinua: "anteeksiantamus: olisiko minä vai ei anteeksi, joka vahingoittaa minua?"

9. Positiivinen ajattelu

Elävä elämä negatiivisella tavalla vaikuttaa siihen, miten näemme maailmasta ja siksi, miten me toisiinsa liittyy. Positiivinen ajattelutapa ja optimistisen tilanteen hoitaminen on yksi parhaista tavoista elää . Ja lisäksi se houkuttelee muita ihmisiä.

Artikla syventää myönteistä ajattelua: "25 positiivista lauseet elää päivittäin optimismi"

10. Tunneasetus

Emotionaalinen sääntely on keskeinen käsite, kun meillä on samanaikaisesti muiden henkilöiden kanssa, ja se on välttämätön osa elämää. Oman tunteensa tiedostaminen ja säätely on välttämätöntä ja samalla auttaa meitä parantamaan paremmin mahdollisuuttamme omien hyvinvointimme ja toisten hyvinvoinnin edistämiseen.

11. Mielen avoimuus

Mieli, joka ei sisällä ennakkoluuloja ja stereotypioita, on vahvuus jonka avulla voit yhdistää eri ihmisiin ja sopeutua paremmin ympäristöön. Mielentävyys ja suvaitsemattomuus ovat epäilemättä ihmissuhteiden rajoitus.

12. Kärsivällisyys

Potilas on yksi suurimmista hyveistä, joita meillä voi olla, varsinkin kun viitataan sosiaaliseen ympäristöön. Jos emme hallitse tätä kykyä, jokin asia voi häiritä meitä ja tulla suuri ongelma. Kärsivällisyys auttaa rentoutumaan ja välttämään tarpeellisempia . Ennen räjähtämisen ja vihan hyökkäyksessä kannattaa harkita muutama sekunti. Hyvä tapa parantaa tätä kykyä on Mindfulness.

13. Kohteliaisuus

Kun olemme kohtelias ja kohtelias toisille, he harvoin eivät ole kiitollisia meille . Käytä kunnioittavasti ja koulutetusti muiden kanssa ja näet, miten asiat menevät paljon paremmin. Ole ystävällinen ja ystävällinen, se on aina bonus.

14. Opi ilmaisemaan itseäsi

Tietäen kuinka ilmaista itseämme on avain, kun meihin liittyy toisia . Verbaalisen kielen kannalta on välttämätöntä olla selkeä ja välittää muille haluamamme viesti. Tämä näyttää helppoa, mutta se ei aina tapahdu niin. Käyttämällä konkreettisia esimerkkejä, joilla on hyvä kyky improvisoida, laulaa oikein tai ajatella ajat ovat hyödyllisiä strategioita.

Esitelty artikkeli: "10 perusviestintätaitoa"

Extra pallo

Lisäksi lukeminen ja kirjoittaminen ovat tärkeitä kommunikointia varten . Lukeminen mahdollistaa henkisen kehityksen ja auttaa ymmärtämään paremmin todellisuutta. Kirjoittamisen hallitseminen on tällä hetkellä tärkeää, koska tiedon ja viestinnän uudet teknologiat ovat puhjenneet voimakkaasti elämässämme.


Kunniatohtori Kalle Könkkölän elämäntyöseminaari 3.12.2018 (Huhtikuu 2021).


Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita